Casa verde plus 2018 

Vrei sa iti izolezi termic locuinta? Vei putea obtine de la stat pana la 40.000 lei in cadrul proiectului Casa Verde Plus.

Regulile pentru participarea în programul denumit, pe scurt, Casa verde plus sunt incluse în Ordinul MMAP nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice

Prin intermediul programului Casa verde Plus, statul vrea să încurajeze folosirea materialelor izolatoare organic-naturale pentru a reduce consumul energetic al clădirilor, cu scopul de a îmbunătăți calitatea mediului. Banii nerambursabili vor fi acordați persoanelor fizice atât pentru casele aflate în construire, cât și pentru cele deja existente, însă, așa cum reiese din actul normativ, numai dacă acestea au cel mult P+2E.

Persoanele fizice vor putea cere o sumă de până la 40.000 de lei (dar nu mai mult de 120 de lei pe metru pătrat izolat și finisat), care va fi acordată sub forma unei prime de eficiență energetică.

Sesiunea de înscriere în programul Casa verde plus va fi stabilită și apoi anunțată public de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Anunțul va fi făcut cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea înscrierilor.

Pentru cine se adreseaza programul Casa Verde Plus?

Programul Casa verde plus se adreseaza persoanelor cu cetatenie romana sau cetateni ai Uniunii Europene ori ai Spatiului Economic European  si daca au domiciliul stabilit in Romania. Acestia trebuie sa fie proprietari sau coproprietari ai locuintei ce urmeaza sa fie renovata, ori proprietari ai terenului pe care isi vor implementa proiectul de izolare termica.

Programul este valabil atat locuintelor aflate in construire cat si celor existente, dar pentru a beneficia de acest program este necesar a se utiliza izolatii din materiale organic-naturale (lana, canepa, bumbac, pluta, celuloza) si alte materiale asemanatoare agrementate tehnic.

Care sunt conditiile de participare?

Pentru a putea participa, conditiile sunt urmatoarele:

 • solicitantul să fie titularul autorizației de construire pentru casa pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau să dețină autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirii;
 • construcția și terenul să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare în instanţă, unei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 • solicitantul să aibă plătite taxele, impozitele, amenzile și contribuțiile către bugetul de stat și bugetele locale;
 • în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului.

De ce acte este nevoie?

Pentru a va inscrie in programul Casa verde plus si a obtine finantarea neramburasbila de pana la 40.000 lei pentru izolarea unei case aflate in constructie, va trebui  sa depuneti la Administrația Fondului pentru Mediu AFM un dosar care sa cuprinda urmatoarele:

 • cererea de finanțare;
 • actul de identitate al solicitantului (copie);
 • autorizația de construire valabilă la data depunerii dosarului, însoțită de înștiințările de începere a lucrărilor către emitentul autorizației și inspectoratul teritorial în construcții (copii legalizate), plus, dacă este cazul, documentul din care rezultă preluarea autorizației de construire (copie legalizată);
 • ordinul de începere a lucrărilor;
 • extrasul de carte funciară pentru informare (privind terenul pe care se construiește casa), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (original);
 • extras original din proiectul tehnic (partea de arhitectură), care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, însoțit de fișe tehnice, agremente tehnice și certificate de conformitate pentru materialele de izolație, tencuieli permeabile;
 • dispoziție de șantier, dacă este cazul, pentru schimbarea soluției tehnice (original), însoțită de memoriu tehnic justificativ, note de renunțări, liste de cantități suplimentare cu prețuri, secțiuni și piese desenate de modificare a soluției tehnice;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul fiscal teritorial (original);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală de la domiciliul solicitantului (original);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original);
 • o declarație pe propria răspundere;
 • adeverința privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont;
 • pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil (original);
 • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original).

Pentru locuinte existente dosarul trebuie sa contina urmatoarele:

 • cererea de finanțare;
 • actul de identitate al solicitantului (copie);
 • extrasul de carte funciară pentru informare (privind construcția), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (original);
 • certificatul de performanţă energetică a clădirii, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (copie legalizată);
 • proiectul tehnic original pentru termoizolare, care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, însoțit de fișe tehnice, agremente tehnice și certificate de conformitate pentru materialele de izolație, tencuieli permeabile;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul fiscal teritorial (original sau copie legalizată);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală de la domiciliul solicitantul (original sau copie legalizată);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original sau copie legalizată);
 • o declarație pe propria răspundere;
 • o adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont;
 • pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil (original);
 • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Internelor (original).

Mai multe detalii aflati descarcand Ordinul MMAP nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice, sau apeland la noi pentru consultanta.

Contactati-ne pentru a obtine consultanta pentru finantare de la consultantii nostri.

Write a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *