Va stam la dispozitie cu urmatoarele tipuri de servicii

 • Proiectare în construcţii;
 • Concepere, modelare, analiză şi optimizare structurală;
 • Consultanţă tehnică privind conceperea, proiectarea, execuţia construcţiilor industriale şi civile;
 • Studii si obţinerea de documentaţii: avize, autorizaţii, certificate de urbanism, etc.

Una dintre etapele realizării unei construcții la cheie este cea premergătoare construcției propriu-zise. Această perioadă constituie pregătirea documentației necesare pentru a obtine toate avizele ce permit începerea construcției.

 

În acest sens, printr-o colaborare eficientă cu instituțiile statului, noi va obținem următoarele documentații, certificate, avize și autorizații:

 • Certificatul de urbanism

Prin certificatele de urbanism se solicită următoarele:

 • Avizele și acordurile pentru: instalații de apă-canal, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, avizul sanitar, de mediu, etc
 • Avizul ISU, de protecție civilă și orice alte avize necesare în faza PAC (Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire) și POE (Proiectul de organizare a execuției lucrărilor)
 • Avizul de scoatere din circuitul agricol, pentru schimbarea categoriei de folosință a imobilului
 • Autorizația de desființare
 • Autorizația de construire
 • Documentații pentru notarea construcției în cartea funciară
 • Orice alte documentații necesare reglementării situației juridice a imobilului după construire