Va stăm la dispoziţie cu următoarele tipuri de lucrări:

  • Intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral necesar la inscrierea in Cartea Funciara pentru imobile, terenuri intravilane si extravilane;
  • Intocmirea planurilor de situatie;
  • Intocmirea documentatiilor necesare alipirii/dezmembrarii sau actualizarii numerelor cadastrale ale bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
  • Materializarea limitelor terenurilor existente in cadastru, precum si trasări axe construcţii sau cota 0;
  • Verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor, folosind măsurători GPS.
  • Determinări puncte GPS.

Starea dosarului de cadastru depus la OCPI poate fi urmarita online dand click pe butonul de mai jos. Tot ce trebuie sa stiti este numarul de inregistrare, pe care vi-l furnizam noi in momentul depunerii lucrarii.

 
VERIFICA STARE DOSAR

Content Image

Content Image